6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince Kaymakamlık Makamı tarafından İlçemizde Hukuk Uyuşmazlıklarında İdareyi Temsilen Aşağıda İsim, Soyisim ve Görevleri belirtilen kişiler tarafında Arabuluculuk Komisyonu kurulmuştur.  

Asil Üye                                                                         Yedek Üye
Erol GEÇER       - İlçe Yazı İşleri Müdürü                    Selçuk ÇELENK - VHKİ        
İsmail SÖNMEZ - İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü  Hasan EREN - Defterdarlık Uzmanı 
Mahmut POTUK - İlçe Nüfus Müdürü                          Ali Bahçe - Muhasebe Şefi