İLAN METNİ
 
           İlçemizde düzenlenecek olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı yeri, güzergah ve gösteri yerleri 2911 Sayılı Kanunun 6. Maddesi gereğince, Kaymakamlık Makamının 02/05/2019 tarih ve 421 sayılı oluru ile güncellenmiş olup aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

           Birinci Alternatif 
          Toplanma Yeri: Karaçar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Hastane Kavşağı,

          Güzergah: Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımları takiben Nurhak Belediyesi yanında bulunan Cumhuriyet Meydanı
 
          Gösteri Yeri: Cumhuriyet Meydanı

           İkinci Alternatif 
          Toplanma Yeri: Seyitaliler Mahallesi Atatürk Bulvarı Kale Sokak girişi

          Güzergah: Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kaldırımları takiben Cumhuriyet Caddesi üzerinden Halk Eğitim Merkezi önündeki boş alan
 
          Gösteri Yeri: Halk Eğitim Merkezi önündeki boş alan.
 
İlanen Duyurulur.03/05/2019